contact

Nieuwe Herengracht 17
1011RL AMSTERDAM
Tel: +31 (0)6 17704405 
Email: info@anneliesschellekens.nl

annelies schellekens

Geregistreerd in het architectenregister als interieurarchitect
Lid van de BNO (bond Nederlandse ontwerpers)
Sinds 2002 tot heden Werkzaam als zelfstandig interieurarchitect.
Annelies Schellekens heeft inmiddels vele jaren ervaring in het ontwerpen van verbouwingen voor veelal particuliere woonhuizen, kantoren en andere interieur opdrachten.
Van 1993 tot 2002 Interieurarchitect bij Studio Jan Des Bouvrie. Het ontwerpen en begeleiden van verbouwingen van onder andere particuliere woonhuizen, restaurants en kantoren.
Van 1992 tot 1993 Stage bij Hoffman architecten te Amsterdam.
Van 1992 tot 1993 Stage bij Otonomo architecten te Groningen.
Van 1988 tot 1993 Koninklijke Academie van Beeldende kunsten te
Den Haag. Afgestudeerd in de richting Architectonische vormgeving.

werkwijze

Het begin van onze samenwerking is een kennismakingsgesprek waarin uw wensen en de mogelijkheden van het project worden besproken.
Een handmatig schetsontwerp waarin zowel bouwkundige aanpassingen als de layout van de meubels wordt weergegeven is de eerste fase na onze kennismaking. Eventueel aangevuld met doorsnede’s en 3D schetsen.
Na goedkeuring van het schetsontwerp wordt het definitieve plan in de computer digitaal getekend met globale maatvoeringen.
In het definitieve plan kan een compleet verlichtingsplan worden gemaakt waarin lichtpunten, schakelaars, w.c.d.’s en andere aansluitingen worden aangegeven.
Voor het aanvragen van offertes bij b.v. aannemers kan een afwerkstaat worden gemaakt waarin de te gebruiken materialen per ruimte wordt aangegeven, zoals de wandafwerking, de vloeren, het type schakelaar en dergelijke.
Voor uitvoering kunnen vervolgens detail tekeningen worden gemaakt voor een badkamer of andere ruimtes waarin tegelwerk en details worden aangegeven.
Voor verschillende projecten worden ook meubels op maat ontworpen. Zoals bv kasten en maatmeubels in badkamers. Deze worden zo uitgewerkt dat ze kunnen worden gerealiseerd door een aannemer of meubelmaker.
Indien de opdracht een omgevingsvergunning nodig heeft, kan ik in samenwerking met Hund Falk Architecten deze voor u begeleiden en indienen. Voor constructie berekeningen en installatie adviezen zullen derden moeten worden ingehuurd. Daarin kan ik ook adviseren.

privacy statement

Annelies Schellekens Interieurarchitect, gevestigd aan Valeriusstraat 47 huis 1071 MD Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Valeriusstraat 47 huis 1071 MD Amsterdam T 06 17704405 W www.anneliesschellekens.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Annelies Schellekens Interieurarchitect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Emailadres, Locatiegegevens, Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Annelies Schellekens Interieurarchitect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming Annelies Schellekens Interieurarchitect neemt GEEN beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Annelies Schellekens Interieurarchitect) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Annelies Schellekens Interieurarchitect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaren vanwege rechtswege voor de omzetbelasting.

Delen van persoonsgegevens met derden Annelies Schellekens Interieurarchitect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies/Tracking tools Annelies Schellekens Interieurarchitect gebruikt geen Cookies, tracking tools, of vergelijkbare technieken, omdat deze tools zoals Google Analytics op onze website niet actief zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crone Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anneliesschellekens.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Annelies Schellekens Interieurarchitect wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Annelies Schellekens Interieurarchitect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@anneliesschellekens.nl